Кымбаттуу ага-инилер, эже-карындаштар, кымбаттуу Кыргызстандын жарандары!

Кыргыз тили – биздин жалпы байлыгыбыз, биздин мамлекеттеги элдер менен диний конфессиялар арасындагы достукту жана ынтымакты орнотуу үчүн мыкты ортомчу. Биринчи кезекте кыргыз тили – бул байыртадан сакталып келген каада-салт, даанышмандык жана элдин этикалык баалуулуктары. Бул жөнүндө акындардын, залкар кыргыз ойчулдардын, жазуучулардын чыгармачылыгы айтып турат. «Акылмандын өзү өлсө да, сөзү өлбөйт».

Кыргызстандагы христиан-католиктер кыргыз берекелүү жергесинде көптөн бери жашап, өздөрүн кыргыз элинин бөлүгү катары көрүшөт. Тилибизден мурда, өзүбүздү тарбиялайлы, анткени сөздөр жүрөктө пайда болуп, тилден чыгат. Библияда Ыйык апостол Петир дейт: «Себеби ким жашоону сүйсө жана жакшы жашагысы келсе, ал өзүнүн тилин жаман сөздөрдү айтуудан, оозун жалган кептерди сүйлөөдөн сактасын, Жамандыктан четтеп, жакшы иштерди жасасын. Тынчтыкты издеп, ошого умтулсун» (1 Петр: 3:10,11).

Кымбаттуу кыргызстандыктар, биз сиздерди Көз карандысыз Кыргызстандын тарыхындагы бул маанилүү окуя — мамлекеттик тилдин отуз-жылдыгы менен куттуктайбыз! Улуу кыргыз элинин тилин баарыбыз бирге сактайлы, сыйлайлы жана үйрөнөлү! Өлкөбүздөгү тилдердин достугу аркылуу боордоштукту, ынтымакты жана өз ара түшүнүүнү өнүктүрөлү! Мамлекеттик тил күнү менен куттуктайбыз!

Кыргызстандагы Католикалык Чиркөө

Дорогие братья и сестры, дорогой народ Кыргызстана!

Кыргызский язык – наше общее богатство, лучший посредник для установления дружбы и согласия между народами и религиозными конфессиями в нашем государстве. Кыргызский язык – это прежде всего богатые устные традиции, мудрость и этические ценности народа, о чем свидетельствует творчество акынов, великих кыргызских мыслителей, писателей и поэтов. «Мудрец слово скажет, век в память ляжет».

Христиане-католики Кыргызстана уже давно пребывают на этой благодатной земле и осознают себя частью кыргызского народа. Прежде чем воспитать свой язык, будем воспитывать свое сердце. Потому что слова исходят от сердца, а выходят через язык. «Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; Уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему», – так учит нас Святой апостол Петр в Библии (1 Петр: 3:10,11).

Дорогие кыргызстанцы, в этот праздничный день поздравляем Вас с 30-летием принятия закона «О государственном языке», с этим важным событием в истории независимого Кыргызстана! Давайте будем вместе беречь и уважать, поддерживать и изучать кыргызский язык великого кыргызского народа! Будем усиливать через дружбу языков в нашей стране братство, согласие и взаимопонимание! Поздравляем с днем государственного языка!

Католическая Церковь в Кыргызстане