Konsekracja kościoła w Tałasie

6 października w Tałasie, położonym na północnym-zachodzie Kirgistanu, bp Atanazius Schneider z Astany (Nur-Sułtan) konsekrował kościół św. Mikołaja z Flue. W konsekracji uczestniczył Apostolski Administrator Kirgistanu Ojciec Anthony Corcoran SJ, ambasador Niemiec, przewodniczący Związku Polaków Pani  Zenona Ślązak-Biegalijewa i przewodniczący Związków Niemców. Parafia w Tałasie istnieje od okoła 20 lat i gromadzi kilkudziesięciu katolików różnej narodowości, wśród których jest wielu potomków niemieckich zesłańców. Pierwszym proboszczem jest O. Aleksander Kahn (starszy brat Ojca Iwana, który od kilku lat pracuje na naszej placówce w Kłodzku). Budową Kościoła zajmował się zmarły 3 lata temu pierwszy katolicki biskup Kirgistanu Nikołaj Messmer, brat tragicznie zmarłego w Moskwie  przełożonego Regionu Rosyjskiego Ojca Otto. Tałas położony jest w dolinie odległej 300 km od stolicy Biszkeku. Dostać się można do miasta tylko przez przełęcz wysokości 3331 m, gdzie zaledwie kilka lat temu wybudowano asfaltową drogę. W parafii pracują siostry Franciszkanki ze Słowacji. 

50-lecie parafii w Biszkeku

 

W niedzielę, 12 maja w naszej parafii pw. Św. Michała Archanioła w Biszkeku miała miejsce uroczysta celebracja 50 rocznicy zarejestrowania wspólnoty katolickiej. Kościelne uroczystości z udziałem przedstawicieli z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Włoch (w tym trzech biskupów i ordynariuszy) zakończone były odsłonięciem tablicy pamiątkowej ku czci śp. prałata Michała Köhlera, który w trudnych latach dyktatury komunistycznej zgromadził miejscowych katolików i wybudował kościół. Po uroczystościach ks. Prałat Józef Świdnicki, więzień sowieckich łagrów,  dzielił się barwnymi wspomnieniami z historii parafii ubogacanymi prezentacją zdjęć przygotowaną przez br. Damiana.

13 i 14 maja miało miejsce sympozjum historyczne na Rosyjsko-Kirgiskim Uniwersytecie w Biszkeku dotyczące historii chrześcijaństwa w Kirgistanie. Wykłady wygłaszali historycy z kilku krajów (w tym także dwóch profesorów z Włoch), przedstawiciele Kościoła Prawosławnego i wspólnot protestanckich. Prelekcje dotyczyły okresu średniowiecza, kiedy to na terytorium Azji Centralnej istniały liczne wspólnoty Kościoła Nestoriańskiego, a misja franciszkańska działa wśród miejscowych koczowników. Duża część wykładów dotyczyła martyrologium chrześcijan w czasach stalinowskich i działalności Związku Bezbożników w latach 20-tych XX wieku. Dopełnieniem wystąpień profesorów były żywe dyskusje,  a także dobrze przygotowane wystąpienia studentów. Z sympozjum połączona była multimedialna wystawa „Biblia od Synaju do Kirgistanu”.

Obchodząc Uroczystość 50-lecia chcieliśmy przede wszystkim wyrazić wdzięczność wielu chrześcijanom, którzy dawali świadectwo swojej wierze w totalitarnym państwie sowieckim.  Fotografie upamiętniające wydarzenie autorstwa o. Janeza Severa SJ można obejrzeć na https://osebno.wixsite.com/bishkek50 .

Remigiusz Kalski SJ

BOŻE NARODZENIE W PARAFII ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W BISZKEKU

Ingres O. Anthony Jamesa Сorсorana

Duszpasterstwo w Kirgistanie

Z Remigiuszem Kalskim SJ, misjonarzem pracującym w Kirgistanie, rozmawia Józef Augustyn SJ

DIALOG I WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI RELIGIJNYCH W KIRGISTANIE